อาจารย์เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล

ที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมระบบ

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญในการเป็น Supply Chain Director ให้กับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนการบริหารโครงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาครัฐ เช่น การบริหารสต็อกสินค้า การวางระบบซัพพลายเชน การวางระบบการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน เป็นต้น