คุณภาณุพงศ์ จันทร

ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาสื่อสารการตลาด
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผน Social Media การออกแบบธุรกิจดิจิทัล การทำธุรกิจออนไลน์ การจัดทำเว็บไซต์ การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาด