ควรทำธุรกิจหลายๆ ตัวที่แตกต่างกัน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

มีคนถามผมว่า ควรทำธุรกิจหลายๆ ตัวที่แตกต่างกัน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน . เรื่องนี้ต้องพูดถึงการสร้าง Corporate Advantage และการทำ Synergies . Corporate Advantage คือ ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ธุรกิจแต่ละตัวที่เราทำมันจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในตัวของมันเอง เช่น ต้นทุน แบรนด์ คน…

Read more

ความสามารถทางการแข่งขัน

#ความสามารถทางการแข่งขัน วิกฤตใหญ่ทางเศรษฐกิจกำลังก่อตัวขึ้น ธุรกิจจะเตรียมตัวเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันอย่างไร . มุมของการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ New S-Curve ใหม่ก็ต้องทำและทำต่อไปเพื่อรองรับ Next Normal ใหม่ ตรงจีนคือ โจทย์ระยะยาวระดับการวาง Vision ขององค์กร . ขณะที่การรักษาความสามารถทางการแข่งขัน แท้จริงแล้ว มีแค่ 2…

Read more

ตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือยัง

#เตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือยัง เตรียมตัวเจอกับสินค้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน หากไม่เตรียมเรื่องนี้ อาจต้องอยู่ยากขึ้น . เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปที่ 5.28% สูงสุดในรอบสิบกว่าปี (เส้นสีฟ้า) ถ้าจะพูดว่ารุนแรงและน่ากลัวหรือยัง โดยปกติจะพิจารณา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI )ที่ซึ่งช่วยประมาณการค่าครองชีพของประชากรในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ . ถ้าค่า CPI (กราฟสีดำ) มีการปรับขึ้นที่มีนัยสำคัญ และขึ้นต่อเนื่องนั่นหมายความว่า…

Read more