เรามองอนาคตกันอย่างไร ลองดูตัวอย่างแบบมุมมองนักอนาคตศาสตร์

#เรามองอนาคตกันอย่างไร ลองดูตัวอย่างแบบมุมมองนักอนาคตศาสตร์ . วันนี้มีมุมมองการวิเคราะห์ที่ใช้ในงานที่ผมทำอยู่มาเล่าให้ฟังครับ หวังว่ามีประโยชน์ ชอบแชร์ได้ไม่ต้องขอ แลกเปลี่ยนได้ยินดีเสมอครับ แต่ขอสุภาพนะ เราปัญญาชน . ด้วยงานนักวางกลยุทธ์ที่ผมทำอยู่ในปัจจุบันกับบริษัทที่ต้องวางแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ให้องค์กร การเป็นนักอนาคตศาสตร์ คือ เรื่องประจำวันของการทำงานของพวกเรา . วันนี้มีเวลาเล็กน้อยเลยลองเขียนเครื่องมือที่ใช้ในการมองอนาคตแบบเล็กๆ ไม่ได้ใช้เต็ม Loop ให้เห็นเวลาเราวิเคราะห์กลยุทธ์…

Read more

Interactive data กำลังเป็น Big point ที่สำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ในระดับที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันบนพื้ฐานการใช้ข้อมูล และยังนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

Interactive data กำลังเป็น Big point ที่สำคัญสำหรับการทำ Digital Transformation ในระดับที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันบนพื้ฐานการใช้ข้อมูล และยังนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี . องค์กรไทยจำนวนมากโดยเฉพาะ SMEs ยังแทบไม่ค่อยเอา Data มาใช้สนับสนุนหรือตัดสินใจในการทำธุรกิจ ข้อมูลแบบ After-the-fact หรือข้อมูลจากการวิจัยตลาด หรือการทำ…

Read more