ตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือยัง

#เตรียมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจหรือยัง เตรียมตัวเจอกับสินค้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน หากไม่เตรียมเรื่องนี้ อาจต้องอยู่ยากขึ้น . เงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นไปที่ 5.28% สูงสุดในรอบสิบกว่าปี (เส้นสีฟ้า) ถ้าจะพูดว่ารุนแรงและน่ากลัวหรือยัง โดยปกติจะพิจารณา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI )ที่ซึ่งช่วยประมาณการค่าครองชีพของประชากรในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพ . ถ้าค่า CPI (กราฟสีดำ) มีการปรับขึ้นที่มีนัยสำคัญ และขึ้นต่อเนื่องนั่นหมายความว่า…

Read more