จุดตายของคนคิดกลยุทธ์ คือ การมองอนาคตเป็นเส้นตรงด้วยการเอาอดีตมาเป็นที่ตั้ง

## จุดตายของคนคิดกลยุทธ์ คือ การมองอนาคตเป็นเส้นตรงด้วยการเอาอดีตมาเป็นที่ตั้ง ##.#ทำไมการคิดกลยุทธ์จึงล้มเหลวตั้งแต่ต้น.หนังสือเล่มนี้พูดถึงว่ามันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการให้ค่า Quatitative Method มากเกินไป ผมจะขยายความให้ชัดเจนขึ้น จากประสบการณ์งานที่ทำให้เข้าใจมากขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับ.งานหลักๆ ที่ผมทำก็ ThinkTank กลยุทธ์เนี่ยแหละ ทั้งออกแบบในธุรกิจตนเอง ภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่#StrategicPlanning.การทำ Strategic Planning ขององค์กรและภาครัฐ ถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของการดำเนินงานขององค์กรในกรอบระยะเวลา…

Read more