เมื่อความสุขจากการบริโภคในอนาคต ไม่อาจเทียบได้กับความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

You are here:
Go to Top