จุดตายของคนคิดกลยุทธ์ คือ การมองอนาคตเป็นเส้นตรงด้วยการเอาอดีตมาเป็นที่ตั้ง

You are here:
Go to Top