ควรทำธุรกิจหลายๆ ตัวที่แตกต่างกัน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

You are here:
Go to Top